เกาะทะลุทัวร์ แบบประหยัด เฉพาะค่าเรือ+ดำน้ำเกาะทะลุ kohtalu trip only

           

 แบบประหยัด เฉพาะค่าเรือ เกาะทะลุทัวร์ Koh Talu Snorkeling

ยินดีต้อนรับสู่การพักผ่อน และ การดำน้ำดูปะการังของท่าน

ค่าบริการ...ท่านละ 400 บาท

ราคานี้ รวม

ค่าเรือ ไป-กลับ เกาะทะลุ

ค่าอาหารกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้รวม

ประกันภัยทางทะเล

อุปกรณ์ ดำน้ำตื้นแบบครบเซ็ท หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ ท่อหายใจ

มัคคุเทศน์ทางทะเล บรรยายนำชมเกาะทะลุ แหล่งดำน้ำดูปะการัง ระดับโลก

 หมายเหตุ...กรณีกรุ๊ปทัวเหมา หน่วยงานราชการ เหมาส่วนตัว ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

 ....กรณีในคณะเดียวกันมีลูกค้ามากกว่า 30 คนคิดท่านละ 350. บาท

.....กรณีมาแบบส่วนตัว ครอบครัว คิดราคาท่านละ 400.บาทตามปกติ

**กรณี ลูกค้าจองเรือกับทางเกาะทะลุทัวร์ จันทิมา รีสอร์ แล้วไม่ได้เดินทางไปเกาะทะลุได้ตามกำหนด**

เนื่องจาก เหตุสุดวิสัย เกิดจากสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ คลื่นทะเล มีลมแรง คลื่นสูงเกิน2เมตร  ลูกค้าแบบ แพคเกจทัวร์แบบเหมาจ่าย 3วัน2คืน และ 2วัน1คืน ทางเรายินดีคืนเงิน ค่าเรือ 250 บาท/ท่าน

 ลูกค้าแบบจองปกติ และไม่ใช่แบบเเพ็คเกจ คืนเงินค่าเรือ 300.บาท/ท่าน

**หรืออาจจัดกิจกรรมอื่นๆแทน แล้วแต่กรณี**

 

          
Visitors: 1,060,316